FIRMA WISS
Firma „Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych” byla založena v roce 1988 a od počátku vyráběla záchranářská vozidla.
V současné době ,se jedná o moderní skupinu společností z bohatou tradicí, zaměstnávající více než 800 kvalifikovaných pracovníků.